خدمات > ارائه تسهیلات بانکی

دستگاه ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور عشایر
 
نام خدمت : ارائه تسهیلات بانکی

تعریف خدمت : با توجه به نیاز عشایر به تسهیلات بانکی جهت امور پروار بندی دام ، عشایر متقاضی تسهیلات بانکی به بانک کشاورزی معرفی می گردند .

 سایر دستگاه های مرتبط : بانک کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی

 

قوانین و مقررات : عضویت در شرکت های تعاونی عشایری ارائه ضمانت نامه یا ضامن معتبر 

 

زمان میانگین برای سرویس : یک ماه

 

هزینه : رایگان

 

مدارک مورد نیاز : کارت عضویت عشایری در خواست تسهیلات متقاضی معرفی نامه اداره کل امور عشایر به بانک

 

نحوه دسترسی : آنلاین

 آدرس محل مراجعه : اداره کل و ادارات تابعه شهرستان ها

تلفن : 05832424781

نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
تصویر ضفحه اول دفترچه عشایری
   
شماره عضویت
   
تصویر کارت ملی
   
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
   
نام شرکت تعاونی عضو
   
جنسیت
 
 
تصویر دفترچه دامپزشکی
   
محل استقرار
   
توضیحات