خدمات > تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری

شناسه خدمت: 13022451105         عنوان خدمت: تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : به منظور ایجاد اشتغال پایدار در راستای طرح ساماندهی اسکان عشایر دارد که در کانونهای هدایتی و خودجوش باید آب مورد نیاز برای کشاورزی از طریق راهکارهای موجود شامل : حفر چاه عمیق و نیمه عمیق ، احداث ایستگاه پمپاژ ،حفر و لایروبی قنوات ، احداث بند خاکی ، بند انحرافی سنگی و بتنی ، استخرذخیره آب کشاورزی ، شبکه آبیاری و زهکشی تامین و از طریق کانالهای روباز بتنی و سنگی و یا لوله در اختیار عشایر دهند
مدارک مورد نياز : دفترچه عشایری – کارت عشایری
یکسال متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات