خدمات > آموزش ارکان و اعضای تشکل های عشایری

شناسه خدمت: 15032451100         عنوان خدمت: آبرسانی سیار به عشایر
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : به منظور برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی در کانونهای خودجوش و میانبند ( اطراقگاه) درحین کوچ باید آب مورد نیاز انسان ودام عشایر تامین گردد فلذا آبرسانی بوسیله تانکرهای آبرسانی کشنده و تانکرهای ثابت انجام می گیرد. تامین آب آشامیدنی بهداشتی مورد نیاز انسان ودام عشایر در کانونهای خودجوش و میانبند ( اطراقگاه) درحین کوچ بوسیله تانکرهای آبرسانی کشنده و تانکرهای ثابت انجام می گیرد. که برای این منظور ادارات امور عشایر استانها با داشتن 346دستگاه کامیون و نیز با مشارکت بخش خصوصی با حدود 280دستگاه کامیون آبرسانی سیار برای بیش از 60درصد جمعیت عشایری (حدود 130هزار خانوار و دام آنها) بطور سالانه انجام میشود بطور میانگین در سطح کشور روزانه حدود 7000متر مکعب آب شرب که به ازای هر خانوار 5نفره در حدود 55لیتر آب در روز برای عشایر و دام آنها توزیع میگردد. لازم به توضیح است که میزان استاندارد مصرف آب شرب هر خانوار 5نفره شهری برابر با 850لیتر در روز میباشد
مدارک مورد نياز : دفترچه های عشایری و کارت های تامین آب آشامیدنی
تمام ایام سال متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات