خدمات > تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدید پذیر به عشایر

شناسه خدمت: 13032453102         عنوان خدمت: تأمین و توزیع مولد های انرژی تجدیدپذیر به عشایر
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : در راستای حفاظت و صیانت از جنگلها و مراتع کشور و همچنین تسهیل در زندگی عشایر ، سازمان امور عشایر ایران اقدام به تامین و توزیع دستگاههای مولد انرژی تجدیدپذیر و آبگرمکن های خورشیدی ، چراغ قوه - افرادی که فاقد 1 خورشیدی ، اجاق خورشیدی و ... می نماید . برای این منظور به دو شیوه صورت می پذیرد برق در دو قطب ییلاق و قشلاق می باشند شناسایی و اسامی آنها در اختیار شبکه توزیع برق منطقه ای استان و مجری برق روستایی کشور قرار داده می شود که شبکه برق منطقه ای استان با تامین شبکه ، پکیج های مولد % وجه دستگاه مذکور از عشایر ، آن را تحویل آنان می 15 انرژی با همکاری اداره کل امور عشایر استان و دریافت - اداره کل امورعشایر استان با تهیه دستگاههای مذکور بطور رایگان در اختیار عشایر قرار می دهد .
مدارک مورد نياز : دفترچه عشایری
2 ماه متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات