خدمات > ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر

شناسه خدمت: 13022452100         عنوان خدمت: ارائه آمار و اطلاعات تخصصی درحوزه عشایر
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : ارایه کلیه اطلاعات و آمارهای مربوط به خانوارهای عشایری در سطح کشور،استان،شهرستان و دهستان و سامانه های عشایری و محل استقرار آنان ،و هم چنین اطلاعات کامل و جامع از مسایل اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی ،زیربنائی،خدماتی مربوط به هریک از خانوارهای عشایری در قالب ایل،طایفه،بنکو،تشت و...که برگیرنده در تمام زمینه های زندگی ،کار و فعالیت،درآمد،هزینه ها،دارایی ها،زراعی،دامی و مراتع در اختیار که می توان با استفاده از این اطلاعات جامعه عشایری برنامه ریزی ،سیاست گذاری و تحلیل تمامی عوامل مرتبط با شیوه زندگی خانوار های عشایری اقدامات،طرح و پروژه های لازم برای این جامعه اجرائی شود. این اطلاعات و آمارهای موجود ،دقیق مستند و قابل اتکا بوده که می تواند برای تمامی دستگاهها ،سازمانها،مراکز پژوهش- تحقیقاتی و حتی برای برنامه ریزان بسیار ارزشمند بوده که می توان این اطلاعات براساس نیاز پژوهشگران توسط سازمان امور عشایر در اختیار علاقمند قرار گیرد.
مدارک مورد نياز : درخواست کتبی از مرجع درخواست کننده – کارت ملی
1 روز متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
توضیحات