خدمات > اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری (تعاونی ها ،صندوق های خرد عشایری و ...)

شناسه خدمت: 13022451102         عنوان خدمت: تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)      خدمت به کسب و کار (G2B)      خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر
مدارک مورد نياز : عضویت در صندوق های عشایری – دفترچه عشایری
اتحادیه تعاونیها ... حدودآ یکماه متوسط مدت زمان ارائه خدمت : جزئیات خدمت
8 صبح ساعت ارائه خدمت :
1 تعداد بار مراجعه حضوری :
شماره حساب (های) بانکی مبلغ (مبالغ) هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
0 0
   
   
اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت
پست الکترونیک  
تلفن گویا با مرکز تماس  
تلفن همراه  
پیام کوتاه  
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیش خوان خدمات  
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت : پورتال اداره کل امور عشایر به آدرس : www.nkhashayer.ir
نمودار مراحل دریافت خدمت /زیر خدمت
نام و نام خانوادگی
 
کد ملی
 
شماره موبایل
 
اداره مورد نظر :
شرح درخواست
   
نام شرکت تعاونی عضو
   
شماره عضویت
   
تصویر کارت ملی
   
تصویر نامه مرجع استعلام کننده
   
توضیحات