پرسش های متداول

چگونه می توانم درسایت برای خدمت خاصی درخواست بدهم ؟
 
مرحله اول :
ابتدا باید خدمت مورد نظر خود را از صفحه اول انتخاب نمایید
 
 
 
مرحله دوم : 
اطلاعات درخواستی مورد نیاز را در فرم باز شده پر نمایید .
 
 
 
مرحله سوم :
دکمه ثبت را فشرده و کد رهگیری دریافت نمایید .
 
 
 
مرحله چهارم : 
با فشردن دکمه دریافت رسید ، رسید الکترونیک که حاوی اطلاعات مورد نیاز جهت پیگیری سرویس مورد نیاز است را دانلود نمایید .
 
 
مرحله پنجم :
می توان با توجه میانگین زمان ارائه شده جهت پاسخ دهی ، به سایت مراجعه نمایید و گزینه پیگیری خدمات را از منو بالا انتخاب نمایید .
 
 
 مرحله 6 :
پس از ورود مشخصات در درخواستی شامل شماره همراه ، شماره ملی و کد پیگیری می توانید از وضعیت درخواست خود مطلع گردید .
 
 
مرحله 7 :
با مراجعه به تب ضمایم امور عشایری در صورتی که پاسخ درخواست شما یا پیامی برای شما ارسال شده باشد ، می توانید آنها را مشاهده نمایید .
 
 
 مرحله 8 :
درصورتی که از شما درخواست شده بود تا مدرکی را ارسال نمایید ، می توانید از تب ضمایم کاربر استفاده نمایید .